پارس دکور

محوطه سازی

|

محوطه سازی ویلا

نویسنده : مهندس سید امیر میری لواسانی

امروزه طراحی فضای بیرون ساختمان نیز به اندازه طراحی خود ساختمان از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است.

طراحی فضاهای بیرونی اعم از فضای شهری- روستایی و خصوصی و یا عمومی جزئیات فراوانی را در بر گرفتندو به دانش جامع در زمینه های مواد و مصالح ، ساخت و ساز و زیبایی شناختی نیاز دارد.فقدان هر یک از این موارد می تواند تاثیرات نامطلوبی بر جای گذارد.اهمیت اساسی طراحی فضاها و محوطه سازی در نمای ظاهری و زیبایی آن ،نمود بیشتری پیدا میکند.

فعالیت واحد مهندسی فضای سبز شرکت پارس دکور عملیات طراحی و ساخت محوطه سازی و روف گاردن ،طراحی و اجرای فضاهای خارجی اطراف و بین ساختمانها را در بر می گیرد.

در هنگام طراحی هر نوع یا هر مساحتی از فضای محوطه سازی ،اهداف آن باید تعیین شده باشد جزئیات طراحی باید در برگیرنده موارد زیر باشد.

1- جهت گیری : تاثیرات مهمی بر وضعیت و میزان تابش و نور دریافتی از خورشید در طی فصل های مختلف یا ساعات روز و وزش باد در جهت مخالف بر جای میگذارد. و این موضوع ،نوع گیاهان و نیاز به حفاظت آنها را تعیین مینماید.

2- خطوط تراز زمین: بر زاویه تابش خورشید و پرتودهی ،مقاومت گیاهان و روش های آبیاری _خط دید و برخورد چشمی تاثیر می پذیرد.

3- دسترسی و مسیرگردش: باید نسبت به ساختمان های همجوار ،ورودی ها مسیرو راه ها مشخص گردد.

4- پس از طراحی توسط تیم مهندسی پارس دکور تیم اجرایی شرکت پس از دریافت دفترچه جزئیات طرح فضای سبز و توضیحات واحد طراحی عملیات اجرایی شروع میگردد که به طور خلاصه برخی از مراحل زیر دنبال میشود.

*1- حصار و دیوارکشی ها : شامل دیوارهای آجری – سنگی – نرده ها و فنس های تزئینی یا نرده های چوبی و تزئینی

*2- آماده سازی خاک : شامل خاک های سطحی – خاکریزها – کوبش خاک

*3- کاشت گیاهان

  • محوطه سازی
  • محوطه سازی
logo